Laddinfrastruktur

Elbilar är en allt vanligare syn på våra vägar. Med ökande medvetenhet om klimatförändringar och ökad efterfrågan på hållbara transportalternativ har antalet elbilar ökat markant de senaste åren. Men tillgången till offentlig elbilsladdning är fortfarande en utmaning för många elbilsägare. Företag, inklusive hotell, har möjligheten att bidra till lösningen på detta problem genom att erbjuda … Läs mer